انتخاب هدف با مسیر درست

انتخاب هدف با مسیر درست

انتخاب هدف؟ توی هر کاری باید هدفی باشه تا توی اون کار پیشرفتی حاصل بشه اما انتخاب مسیر درست مهمترین از خوده هدف هست  چرا؟  برای رسیدن به هدف مسیرهای زیادی هست مسیری ممکن هست زود به هدف برسه مسیری هست که شکست بخوره 😳 برای همین انتخاب مسیر مهمتر از هدف هست بنظرم از … ادامه ی مطلب