شروع بی پایان

شروع بی پایان شروعی که پایانش معلوم نیست اولین پایانی که داشتم خدمت سربازی بود که هر چی شروع کرده بودم بسادگی پایان یافت 😐  ولی بعد از پنج ماه از پایان یک زندگی سربازی الان دوباره شروع کردم و از اول به اون چیزایی که تو ذهن دارم دوباره تلاش کنم و برسم اولیم کار … ادامه ی مطلب