دسترسی به دسته مادر یا فرزندها از طریق ریلیشن لاراول

نمیخوام زیاد توضیح بدم بعضی مواقع تکه کدهایی لازم میشه هر چی میگردی پیدا نمیکنی کدهایی که شاید لازم بشه رو قرار میدم با منبع شاید بدرد کسایی بخوره

از طریق کد زیر میتونید به تمامی زیر شاخه ها از طریق relation های لاراول ارتباط برقرار کنید

سوال پرسیده شده:

have to use 2 level categories in laravel 5.2, so my database structure will look like below for table: categories
category table with some sample data
Currently i am able to get the parent category to only one level with use of below relation

public function ParentCategory() {     return $this->belongsTo(‘App\Category’,’parent_category’,’category_id’);}

and my query to get the listing of child to 2nd category is

$subcategorydata = Category::with(‘ParentCategory’)->where(“category_level”,”=”,”2″)->get();

So i want all parent category upto N level from child category.
Any help will really appreciated.

جواب:

you can do category::with(‘parent’,’parent.parent’,’parent.parent.paren‌​t’)

منبع: Get n level parent category from child category in laravel 5.2

2 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

  1. البته این روش درست و کاملی نیست 🙂 شما اگر احیانا سطح 4 یا بعضی مواقع سطح 5 یا در مواردی سطح نامشخص داشتی با این روش به جواب نخواهی رسید. با استفاده از روش بازگشتی باید طوری باشه که تعداد سطح تا جایی که امکان داره و فرزندی هست بره جلو. باز ممنون از همت شما برا آموزش لاراول.

پاسخ دهید